Po roce práce je tu verze 4.0, která přináší zásadní změny jazyka.

Co je Fraktálovač

  • Generátor fraktálů založený na L-systémech.
  • Programovací jazyk založený na funkcích vycházející z L-systémů.

Program neustále vyvíjím, proto sledujte tuto stránku.

Co je nového?

  • Změna formátu lfb souborů
  • Úplná změna syntaxe vlastních spojovacích funkcí
  • Zrušení předávání zpráv a nahrazení rozšířením stavového prostoru.
  • Přímá podpora L-systémů s oboustranným kontextem pomocí modulů
  • Nové operátory pro práci se seznamy. zejména pak pro práci s vektory a maticemi.
  • Řada nových matematických a želvích funkcí.
  • Funkce pro vstup z textové konzoly
Fraktálovač vytvořil Milan Kolka . Pokud máte s Fraktálovačem nějaké problémy či připomínky, můžete mi napsat na adresu .